S'arranja el camí de Can Roca per garantir el pas de vehicles
S'arranja el camí de Can Roca per garantir el pas de vehicles
S'arranja el camí de Can Roca per garantir el pas de vehicles

S'arranja el camí de Can Roca per garantir el pas de vehicles

L'Ajuntament de Sant Pol ha executat una actuació al camí de Can Roca per garantir el pas de vehicles, sobretot a la part final del camí on s'havia desprès el talús durant els darrers temporals. S'ha dut a terme l'aplanament del sauló d'un dels laterals del camí; així s'ha ampliat l'amplada del camí i els vehicles poden circular sense cap risc. A més, s'ha protegit i senyalitzat la part més propera al despreniment.

Fotos: Ajuntament de Sant Pol de Mar.