S’aprova el cartipàs del nou consistori municipal de Sant Pol de Mar

S’aprova el cartipàs del nou consistori municipal de Sant Pol de Mar

El Ple extraordinari celebrat aquest dijous 4 de juny a Sant Pol de Mar, el primer del nou mandat, va aprovar les delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern, la creació de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes, a més de fixar el règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern local, així com la designació de representants de la corporació a consorcis i associacions privades. 

A més, durant aquesta sessió també es va aprovar la constitució dels grups polítics municipals i de la Junta de Portaveus, així com el règim de dedicació dels membres de la corporació i el règim de retribucions i indemnitzacions.

Respecte el Cartipàs Muncipal, hi haurà cinc àrees: Alcaldia, Territori, Governació i Serveis Generals, Transparència i Serveis a les Persones. 

Finalment també es va aprovar que les sessions plenàries tindran lloc l’últim dijous no festiu de cada mes, a les 7 de la tarda, a la Sala Ainaud de Lasarte.

Pots escoltar la sessió del ple aquí: