Ja es pot consultar el llistat definitiu d'embarcacions autoritzades a ocupar la zona portuària durant l'hivern

Ja es pot consultar el llistat definitiu d'embarcacions autoritzades a ocupar la zona portuària durant l'hivern

L'Ajuntament de Sant Pol va aprovar el passat 4 de març la llista definitiva d'embarcacions que han rebut l'autorització a ocupar la zona portuària durant els mesos d'hivern. Aquesta zona portuària està conformada per l'àrea de platja ubicada a davant de la pista poliesportiva i la marina seca situada a la mateixa pista. Durant el procés d'adjudicació, s'han pogut admetre totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i que complien els requisits, sense que fos necessari realitzar un sorteig.

El trasllat de les embarcacions es farà efectiu els dies 15 d'abril i 15 d'octubre. El 15 d'abril de cada any les embarcacions seran traslladades a la zona d'avarada prevista pel Pla d'usos i el 15 d'octubre es traslladaran novament a la zona portuària fins al 15 d'abril del següent any.

Podeu consultar el llistat definitiu en aquest enllaç.

Foto: Ajuntament de Sant Pol de Mar.