La nostra música

Cada dia, de 18 a 20 hores

Descripció

Dues hores diàries dedicades a la música feta a casa nostra, amb els grans èxits dels últims anys i els clàssics més destacats de les darreres dècades.

Darrers programes